Graszoden en gazon onderhoud

Als u bezig bent met het onderhoud van uw gazon dan kunnen wij u van dienst zijn. Wij bieden prachtige graszonde aan die we bij u thuis leveren. Om ervoor te zorgen dat u in het tuinseizoen optimaal kan genieten van uw gazon bieden wij graag hulp bij het onderhoud.

Minder onderhoud aan uw grasmat met zoden van graszodenkopen.be

Het inzaaien van graszaad kent een aantal nadelen ten opzichte van het leggen van zoden. Zo kost het onderhoud van gezaaid gras nogal wat inspanning, daarbij liggen tevens verschillende gevaren op de loer. Zo kan een stevige regenbui uw zaden wegspoelen of kan het als voeding dienen voor vogels. Daarnaast is het lastig om het onkruid weg te halen dat op uw zojuist aangelegde grasveld groeit.

Om uw gras mooi te houden dient u bijtijds voldoende voeding te geven. Deze voeding moet daarbij voldoende voeding bevatten. U kan herkennen dat het gras onvoldoende voeding krijgt als deze lichtgroen of zelfs geel wordt, maar liever bent u dat natuurlijk voor.

Bestrooien van het gras

Verder is het van belang dat u uw gazon onderhoudt door het te maaien en bij te sproeien wanneer er onvoldoende regenval is. In de groeitijd zal u 1 of 2 keer per week de maaier over het gras moeten halen. Als het een droge periode is, dan is het verstandig het gras één keer per week te besproeien. Doe dat bij voorkeur aan het begin van de dag. Hiernaast is het verstandig eenmaal per jaar uw grasmat te verticuteren.

Voordat u met het onderhoud begint is het belangrijk om het onkruid te verwijderen. Dat kan door het voorzichtig uit te steken. Zo voorkomt u dat de grasmat beschadigd raakt. Door uw grasmat goed te verzorgen en op de juiste momenten van de juiste voeding te voorzien kan u voorkomen dat zich mos vormt. Wij helpen u graag met tips voor het onderhoud van uw gazon.

Externe factoren zoals de temperatuur, neerslag en vorst hebben invloed op het benodigde onderhoud van het gazon. Het samenspel van deze factoren in combinatie met de verschillende seizoenen zorgt ervoor dat iedere maand andere werkzaamheden vraagt. Wij helpen u op weg bij de verschillende werkzaamheden met onderstaande overzicht.

Gazon onderhoud van maand tot maand 

Grasmatten kunnen gelegd worden in iedere maand van het jaar. Het enige moment dat het niet mogelijk is om de matten te leggen is wanneer er vorst in de grond zit. Het onderhoud dat uw verse grasmat nodig heeft verschilt echter wel per maand. In onderstaande overzicht geven we bij benadering aan wanneer bepaald onderhoud plaats dient te vinden. Twee factoren zijn hiervoor van belang:

• Het type gazon.

• Wanneer de grond en het overheersende weertype het meest geschikt zijn voor het verrichten van de werkzaamheden.

Waar u per maand rekening mee dient te houden en hoe u te werk kan gaan leest u in het overzicht hieronder.

Januari

Laat deze maand het gras zoveel mogelijk ongemoeid. Houd uw grasmat zoveel mogelijk vrij van blad, maar loop niet over het gras wanneer dit bevroren is. Als er na regenval langere tijd water op het gazon blijft staan dienen de plekken die te lang nat blijven te worden gedraineerd. Bij nat weer is het niet verstandig om met tuingereedschap zoals een kruiwagen of grasmaaier over het gazon rijden. Hierdoor wordt de bodemstructuur namelijk verdicht.

Tip: Geef de maaimachine en andere gereedschappen die u voor het gazon gebruikt een goede onderhoudsbeurt voor het seizoen weer begint. 

Februari

Vanaf februari raden wij aan uw gazon met regelmaat te controleren op wormen of zieke plekken na een periode met zacht weer. Wanneer u veel wormhoopjes tegenkomt is het verstandig deze te verspreiden. Als het voorjaar eind februari al begint en de zon er vaker doorkomt kan u beginnen met het toepassen van mosdoders. Laat het voorjaar nog even op zicht wachten? Stel dit dan nog even uit tot volgende maand.

Tip:  Koop een bodemtest om de PH-waarde van uw gazon te bepalen.  Mocht het nodig zijn kan u uw gazon ontzuren met kalk of juist verzuren met turf.

Maart

Ook in maart dient u de wormenhoopjes te verspreiden. Ruim daarnaast de rommel op uw gazon op door er licht met een bladhark overheen te gaan. Indien u een viltlaag tegenkomt in het gazon kan u dat verticuteren. De vervolgstap is om uw gras voor de eerste keer van het jaar te maaien. Doe dat met hoog afgestelde messen. Is het gras nog opgevroren? Dan raden we aan om eerst met een roller over het gras te gaan.

Tijdens het maaien kan het voorkomen dat er slordige randen overblijven aan de zijkant van de grasmat. Bijvoorbeeld omdat een hek of muur het maaien hier lastig maakt. Verwijder deze randen door ze recht af te snijden zodat het gras weer mooi door kan groeien.

grasranden bij stenen

Tip: Gebruik voor het afsnijden een broodmes of een scherpe schop.

April

Tijd is om te starten met verticuteren. Maai daarnaast vaker naarmate de groei van het gras daarom vraagt en controleer regelmatig op grasziekten. Strooi in de eerste helft van april de basisbemesting gelijkmatig over uw gazon en gebruik zo nodig een paar dagen later een onkruidbestrijdingsmiddel. Verwijder eventueel grof gras en zaai op die plekken het gewenste mengsel in. Zitten er slecht begroeide plekken in uw gazon? Zaai deze dan bij of verwijder deze om vervolgens alsnog een nieuw gazon in te zaaien. Controleer tot slot pas gelegde zoden op groei en strooi er wat zandige compost overheen als er kuilen of naden aanwezig zijn. 

Mei

Stel de maaimachine vanaf mei af op de zomerse snijhoogte, dat is tussen de 3 en 4,5 cm. Maai het gras bij snelle groei wekelijks. Ga door met het bestrijden van onkruid. Merkt u dat er veel mos in uw gazon zit? Gebruik dan ijzersulfaat om mos tegen te gaan. Vervolgens is het tijd om te verticuteren.

Mei is tegelijkertijd de maand waarin de temperaturen flink kunnen oplopen en er periodes van droogte kunnen ontstaan. Het kan vanaf dit moment noodzakelijk zijn om uw gazon te gaan besproeien. Bij voorkeur doe u dit vroeg in de ochtend of ‘s middags. Geef in de tweede helft van mei eventueel een lichte bemesting die rijk aan stikstof is. 

Juni

Het gras zal in juni flink doorgroeien, dat betekend dat het gras vaak gemaaid dient te worden. Als plekken met kruipende onkruiden lastig zijn, kan u deze voor het maaien losharken. Ga door met het bestrijden van onkruid en sproei het gazon als dat nodig is bij. Juni is ook de maand om kale plekken te herstellen. Bijvoorbeeld door gras te zaaien of vervangende grasmatten te leggen. Belucht plekken die intensief worden gebruikt en strooi er wat zandige compost op. 

Tip: Het gras zit nu vol in de groeiperiode. Zorg dat de messen van uw grasmaaier scherp zijn. Botte messen veroorzaken uitdroging van grassprieten. 

Juli

Maai net als in juni het gazon regelmatig. Hark op plekken met kruipend onkruid, zoals emelten of engerlingen, voor het maaien goed los. Strooi begin juli kunstmest gelijkmatig over het gazon. Spuit zo nodig met bestrijdingsmiddelen als er veel (kruipend) onkruid in uw gazon zit en sproei het gazon bij droogte.

Besproeien van het gras bij droogte

Tip: Staat het zwembad of trampoline op het gazon? Verplaats deze zo nu en dan. Als er kale plekken zijn ontstaan kan u deze herstellen met bemesting.

Augustus

Augustus blijft een maand van intensief onderhoud. Wel is dit de laatste maand waarin de maaimachine op zomerhoogte ingesteld blijft. Blijf goed sproeien bij warm weer. Geef in de tweede helft van augustus voor de laatste maal van het jaar kunstmest, eventueel gevolgd door een laatste bespuiting met een bestrijdingsmiddel. Vanaf nu kan een nieuw gazon worden ingezaaid.

September

Omdat het gras weer langzamer gaat groeien kan de maaier weer hoger ingesteld worden. Er kan vanaf nu minder vaak gemaaid worden. Controleer de toestand van de grasmat en voer ‘herfst reparaties’ uit: verticuteer indien nodig om de viltlaag of strooisel uit de grasmat te halen. Belucht sterk verdichte plekken en strooi wat zandige compost. Strooi eventueel scherp zand om het mos onder controle te houden. Gebruik geen mosdoder meer in deze tijd van het jaar. Controleer bij kouder en vochtiger weer regelmatig op aantastingen van de grasmat. Tevens is september een goede maand om kale plekken te herstellen. Zaai ze in of leg nieuwe grasmatten. Bemest voor de laatste keer van het jaar met een langzaam werkende bemesting. 

Oktober

In oktober kan de maaier op winterstand ingesteld worden, dat betekend dat deze op 4,5 cm maaihoogte komt. Maai in oktober enkel in droge periodes als de grasgroei dat noodzakelijk maakt. Belucht en strooi zandige compost als dit in september nog niet gedaan is. Verwijder afgevallen blad regelmatig van het grasveld om grasziekten en schimmels te voorkomen. Vanaf oktober begint overigens de ideale periode om een gazon met grasmatten aan te leggen. 

Tip:  Controleer de PH-waarde van uw gazon. Als de PH lager is dan 5, strooi dan voldoende kalk om de PH-waarde tussen 5,5 en 6,5 te krijgen. 

November

Een laatste keer maaien kan nodig zijn, maar maai nooit als het vriest of als de grond nog bevroren is en ook niet als de grond erg drassig is. Als u uw gras gaat maaien, dat dat dan op de winterstand van 4,5 cm. Blijf afgevallen blad wegharken ter voorkoming van schimmels en grasziekten. Zolang er geen sprake is van vorst of natte periodes kunt u uw vers gekochte graszoden leggen!

Laarzen in het natte gras

Tip: Heeft u natte plekken in het gazon of blijft er zelfs water staan? Steek dan een tuinvork in de grond en beweeg deze op en neer. Zo kan water dieper de grond indringen. 

December

Ook in december kan u graszoden leggen. Mochten er nog steeds bladeren op uw gazon vallen, dan kunt u gewoon verder gaan met het opruimen van het blad als dat nog nodig is. December is ook de periode waarin vaak de eerste vorst ontstaat. Mocht dit het geval zijn, loop dan zo min mogelijk over uw gazon.

Graszodenkopen.be zorgt voor weinig onderhoud aan uw graszoden

Graszodenkopen.be oogst slechts één maal per jaar het gras, zodat de zoden van zichzelf heel stevig worden.

Met behulp van de rekenmodule bovenaan deze pagina kan u eenvoudig de kosten voor het bezorgen van uw graszoden uitrekenen.

Hebt u nog vragen over onze grasmatten en/of onderhoud van uw gazon, neemt u dan gerust contact op.