Hoeveel vierkante meter grasmatten heb ik nodig?

In onze rekentool bovenaan deze pagina kan u eenvoudig het aantal gewenste vierkante meters invullen om de kosten voor uw grasmat te berekenen. Maar om dat te kunnen doen moet u uiteraard eerst weten hoeveel vierkante meter u nodig heeft voor uw gazon.

Om te berekenen hoeveel vierkante meter u nodig heeft kan u bij een rechthoekig gazon simpelweg de lengte (in meter) met de breedte vermenigvuldigen. Reken daarbij vijf procent extra rekening houdende met het snijverlies.

Onderstaand de afmetingen van een voorbeeldgazon van 5 meter breed en 10 meter diep. In dat geval komt de formule uit op 5 x 10 = 50m². Met vijf procent extra komt u dan op 50 x 1,05 = 52,5m².

Formule: h x b x 1,05
Oppervlakte berekenen voor een rechthoekig vlak

Afwijkende vorm van gazon

In het bovenstaande voorbeeld zijn de maten recht toe recht aan. Maar niet elk gazon is vierkant of rechthoekig. In dat geval kan u de tuin opdelen in meerdere vierkante vlakken en de oppervlaktes daarvan bij elkaar optellen.

In onderstaande gazon heb je hetzelfde oppervlak als hierboven. Echter is er nu ook een extra stuk van 10 m². Door het oppervlak van beide rechthoeken bij elkaar op te tellen heeft u in dit geval 50 + 10 = 60 m² aan gazon. Voor het plaatsen rekent u daarbij 5% extra voor het snijverlies en komt u op 60 x 1,05 = 63 m².

Hoeveel m2 graszoden heb je nodig? Zo bereken je dat voor een afwijkende vorm tuin.

Afmeting grasmat niet bij de hand?

Voor bovenstaande berekeningen wordt er van uitgegaan dat u de afmetingen van uw gazon weet of in de gelegenheid bent deze op te meten. Indien u op het moment niet beschikt over de afmetingen van het gazon kan u een grove berekening maken met behulp van deze tool.

Om met deze tool het oppervlakte van uw gazon te berekenen kies u voor het Gebied vinkje. Zoekt u uw eigen woonplaats op en kan u het gazon omlijnen. Boven de kaart wordt vervolgens het oppervlak van het omlijnde gebied weergegeven.